Yahusha to Yahuah (de site is in ontwikkeling.)

Yahusha to Yahuah (de site is in ontwikkeling.)

Menu

Yahuah / Yahawah is Elohiem

Yahuah is Zijn NAAM

Bijna 7000 keer komt de naam van God in de Bijbel voor. Het is schandalig hoe gemakzuchtig deze naam vervangen is door een titel. Zijn naam luidt Yahawah of Yahuah.

Neem bijvoorbeeld een vertaalde zin als deze:


“Heb de HERE, uw God lief…”.

De naam Yahuah is hier vervangen door een titel.

Als je de titel terug naar het Hebreeuws zou vertalen, dan staat er:

“Heb Adonai, uw God lief…” .

Met de titel overgezet in het Kanaänitisch staat er dan:

“Heb Baäl, uw God lief…”.

Dat doet afbreuk aan Gods naam en eer!


Oftewel wij noemen Yahuah met die woorden: "Heer", "Adonai" en "Baäl". Dat moeten wij niet willen!


Elohiem zelf wil en kan hier verandering in brengen, want Hij sprak:


En het zal op die dag geschieden, luidt het woord van Yahuah,

dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn Baäl.

(Hosea 2:15)


En Elia/El-Yahu heeft gezegd:


Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?

Zo Yahuah Elohiem is, volgt Hem na.

En zo het Baäl is, volgt hem na.

(1 Kon. 18:21)

 

Wellicht is de betekenis van De Naam nog wel veel belangrijker dan de uitspraak. De woordstam van de Hebreeuwse lettercombinatie van de naam YHWH is namelijk HWH (uitgesproken als Hawah) en heeft onder andere de betekenis in zich van: zijn, gebeuren, plaats laten vinden.


De Naam YaHaWaH draagt in zich de volgende woordbetekenissen:

Hij was, Hij is, Hij doet geschieden,

Hij gaat voort, Hij laat plaatsvinden, Hij zal zijn.

 

In andere woorden:

Hij is altijd dezelfde, Hij is altijd aanwezig,

Hij is onveranderlijk, Hij komt tot Zijn doel.

 

Er zal geen woord of daad zonder doel zijn. Hij zal ervoor zorgen dat alles tot Zijn doel komt. Hij is het Hoogste Wezen, die alle wezens (alle ‘het er zijn’) omvat.

Hij is het die als enige aanbeden dient te worden, omdat Hij alles gemaakt heeft en alles tot Zijn doel wil brengen. Alle eer en aanbidding buiten Hem om is diefstal van de eer die Hem toekomt. Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe.