Yahusha to Yahuah (de site is in ontwikkeling.)

Yahusha to Yahuah (de site is in ontwikkeling.)

Menu

LICHT tegenover DUISTER

Ontmasker het Kwaad, vertel wat Waar is

Efeziërs 5: 8-14
Want u was voorheen duisternis,
maar nu bent u licht in YaHuWaH;
wandel als kinderen van het licht 

want de vrucht van de Geest-Adem bestaat 
in alle goedheid en oprechtheid en waarheid 
enbeproef wat YaHuWaH welbehaaglijk is.

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

Want wat heimelijk door hen gedaan wordt,
is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Maar al deze dingen komen openbaar
als ze door het licht ontmaskerd worden;
want al wat openbaar maakt, is licht.

Daarom zegt Hij:
Ontwaak, u die slaapt,
en sta op uit de doden,
en Mashiach zal over u lichten.